دوشنبه 07 خرداد 1397  |   | ورود به سايت
  
خدمات امور رفاهی

  وام صندوق پس انداز و وام ضروری

 


انجام و پیگیری درخواست وام کارکنان از مرحله پذیرش بر اساس ثبت نام در سایت اطلاع رسانی معاونت سرمایه انسانی ، تصویب در جلسه هیآت امنا و ارسال به حسابداری جهت پرداخت وام در مدیریت خدمات رفاهی اتفاق می افتد .

 

صندوق پس انداز کارکنان ، کلیه کارکنان شاغل در سازمان اعم از رسمی ، پیمانی و قراردادی را که عضو صندوق می باشند را در بر می گیرد .(این وظیفه در تهران به عهده هیئت امنا صندوق پس انداز کارکنان تهران و در مراکز استانها بر عهده هیات امنا صندوق پس انداز مرکز می باشد.)

اعضا صندوق می توانند با در نظر گرفتن شرایط موجود در هر مرکز از طریق پرونده شخصی خود اقدام به ثبت نام وام پس انداز نمایند . این نوع وام هم در تهران از طریق واحد خدمات رفاهی و در مراکز استانها از طریق امور اداری مرکز بررسی و اقدام می گیرد و وام ضرروری فقط در صورت شرایط اضطراری و توسط گزارش مددکاری امکان پرداخت دارد و فعلاً سقف آن در تهران 30 میلیون ريال می باشد .


 

مددکاری اجتماعی حرفه ای است که بر دانش و مهارتهای خاص برای کمک به افراد و گروهها یا جامعه قرار گرفته است تا بتوانند استقلال شخصی و اجتماعی و رضایت خاطر فردی و اجتماعی را بدست آورند . دراین راستا از سالها قبل ارائه خدمات مددکاری اجتماعی جزو شرح وظایف خدمات رفاهی قرار گرفته است .

 

 

شرح وظایف :

الف: پذیرش مددجویان و رسیدگی به مشکلات و گرفتاریهای شخصی ، خانوادگی ، اقتصادی ، اجتماعی آنان با مصاحبه ، بازدید مددکار و تهیه و تنظیم گزارش مددکاری و طرح در کمیته تشخیص  اداره کل خدمات رفاهی و اجتماعی برای اخذ نظرات اعضا کمیته مذکور .

ب : ارائه خدمات مشاوره مددکاری در زمینه :

  •   بررسی مددکاری درخواست انتقال کارکنان که از سوی منابع انسانی یا امور کارکنان ارجاع می شود
  •   بررسی مددکاری درخواست مرخصی بدون حقوق کارکنان
  •   بررسی مددکاری درخواست وام های ضرروری

معرفی کودکان  بانوان شاغل( رسمی پیمانی ) مشمول شرایط ثبت نام پس از بررسی مدارک  جهت ثبت نام در مهد کودک در این بخش انجام می گیرد  ضمن اینکه وظایف زیر نیز در حوزه اختیارات این بخش می باشد

 

 

 

الف : تهیه و تدوین ضوابط و شرایط برخورداری بانوان شاغل از تسهیلات مهدکودک سازمان

ب : تهیه فهرست بانوان شاغل متقاضی استفاده از تسهیلات مهدکودک سازمان

ج : تهیه فهرست متقاضیان دریافت کمک هزینه مهدکودک برون سازمانی برای بانوان شاغل

د : نظارت بر فعالیتهای مهدکودک سازمان از طریق تهیه و تنظیم ضوابط و مقررات حمایتی ، بازدیدهای ادواری ، اتفاقی و در نهایت گزارش عملکرد ماهانه مستمر و تنظیم

پوشش بیمه عمر مشمول کلیه پرسنل شاغل رسمی ، پیمانی و بازنشسته تهران و مراکز می باشد  . از طریق این نوع بیمه به خانواده همکارانی که سرپرست خود را از دست می دهند طبق قرداد آن سال مبلغی را تحت عنوان غرامت مدت از طریق شرکت بیمه گر پرداخت می شود .

·        مدارک لازم جهت دریافت غرامت فوت

1-    کپی شناسنامه کارمند متوفی از تمام صفحات

2-    کپی کارت ملی کارمند متوفی

3-    آخرین حکم استخدامی کارمند متوفی

4-  گواهی فوت صادره از سوی پزشک قانونی (در گواهی فوت پزشک قانونی حتماً علت فوت باید مشخص شود ومدارک مربوط به متوفی توسط دفتر اسناد رسمی برابر با اصل شود . (کپی برابر با اصل است)

5-    گواهی فوت صادره از ثبت احوال

6-    در صورت تصادف کروکی تصادف لازم است

7-    گواهی انحصار وراثت

8-    کپی شناسنامه و کارت ملی وارث

9-    شماره حساب تجارت وارث

 همکاران پیمانی مشمول ، که تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی هستند می توانند به صورت اختیاری مشمول این طرح قرار گیرند . برای این منظورهمه ساله قراردادی با یکی از شرکت های بیمه ای تخصصی درمان منعقد می شود .

دراین حالت شرکت بیمه گر با پوشش خدمات بیمارستانی و پاراکلینیکی به همکاران مشمول خدمات ارائه می نماید .

همکاران محترم جهت انجام هزینه های بیمارستانی با انتخاب بیمارستان طرف قرارداد از طریق گرفتن معرفی نامه از دفتر شرکت بیمه گر طرف قرارداد با رائه مدارک شامل دستور پزشک ، دفترچه بیمه ، شناسنامه ، کارت ملی بیمه شده اصلی و بیمار می توانند از خدمات بیمارستان طرف قرارداد استفاده نمایند . همچنین در خصوص هزینه های پاراکلینیکی طبق مفاد قرارداد و تعرفه پرداخت با رائه مدارک به شرح ذیل می توانند هزینه های خود را از شرکت بیمه گر دریافت نمایند .

     1-    اصل قبوض درمان پرداختی

     2-    اصل دستور پزشک

     3-    کپی جواب آزمایش

     4-    کپی صفه اول دفترچه بیمه شده اصلی و بیمار

     5-    کپی کارت بیمه درمان تکمیلی

اوقات شرعی