دوشنبه 04 بهمن 1395  |   | ورود به سايت
  
مرکز سرمایه انسانی
اداره کل امور مالی و ذیحسابی
اداره کل امور کالا
اداره کل پشتیبانی و خدمات
اداره کل بازرگانی
شبکه کالای ایران
مدیریت فناوری اطلاعات
مدیریت اطلاعات و برنامه ریزی
دفتر مجامع و شرکتهای وابسته


تولد فرزندان
آتنا قاسمی سودجانی
نام والد:محسن قاسمي سودجاني
محل خدمت:اداره كل صدا و سيماي استان چهار محال و بختياري
پروشات ضامني مطلق
نام والد:حسين ضامني مطلق
محل خدمت:اداره كل صدا و سيماي استان فارس
عليرضا رجبي
نام والد:محسن رجبي
محل خدمت:O!^اداره کل امور مالي و ذيحسابي
محمودرضا اولادیان
نام والد:عليرضا اولاديان
محل خدمت:اداره كل صدا وسيماي استان گلستان
امیر علی حکمت پناه دهکردی
نام والد:مرضيه كثيري
محل خدمت:اداره كل صدا و سيماي استان خوزستان
ثنا شعباني پاردكلائي
نام والد:محمدعلي شعباني پاردكلائي
محل خدمت:شبكه دو
علی بنائی جزه ئی
نام والد:علي بنايي جزه ئي
محل خدمت:معاونت توسعه و فناوري رسانه
محيا ابراهيمي
نام والد:مجتبي ابراهيمي
محل خدمت:معاونت برون مرزي
امیر محمد خوئی
نام والد:نوذر خوئي
محل خدمت:فاقد پست
حسين شعباني راد
نام والد:احمد شعباني راد
محل خدمت:شبکه معارف
علیرضا رجبی
نام والد:فرزانه ساساني
محل خدمت:شبكه جهاني جام جم
مرتضي ابويي مهريزي
نام والد:بهروز ابويي مهريزي
محل خدمت:اداره كل صدا و سيماي استان يزد
امیر کلائی
نام والد:عبدالحميد كلائي
محل خدمت:فاقد پست
زهرا غلام زاده مهرآبادی
نام والد:محسن غلام زاده مهرآبادي
محل خدمت:اداره كل صدا و سيماي استان يزد
فاطمه هاشم پناه
نام والد:محمد هاشم پناه
محل خدمت:شبكه مستند
مریم فخری
نام والد:مسعود فخري
محل خدمت:اداره كل صدا وسيماي استان كرمانشاه
امیرحسین عسکری
نام والد:مريم مرتضوي
محل خدمت:فاقد پست
سورنا خان محمدی
نام والد:علي خان محمدي
محل خدمت:معاونت سياسي
فاطمه حیدری
نام والد:رقيه عاشوري
محل خدمت:اداره كل صدا و سيماي استان قم
ملیکا حمیدی
نام والد:يعقوب حميدي
محل خدمت:معاونت سيما
ایلیا زنگنه ابراهیمی
نام والد:صادق زنگنه ابراهيمي
محل خدمت:معاونت صدا
سيده زهرا سيد مومني
نام والد:سيدعلي سيدمومني
محل خدمت:اداره كل صدا و سيماي استان سمنان
فاطمه نجارزاده
نام والد:محمدمهدي نجارزاده
محل خدمت:اداره كل صدا و سيماي استان چهار محال و بختياري
نرگس سادات قوامی استرآبادی
نام والد:سيدعليرضا قوامي استرآبادي
محل خدمت:مرکز تولید و فنی
باران اشرف كاشاني
نام والد:كريم اشرف كاشاني
محل خدمت:فاقد پست
سید محمد حسین پرواسی
نام والد:محمدرضا پرواسي
محل خدمت:اداره كل صدا و سيماي استان خراسان رضوي
كوثر چوپاني آقدره سي
نام والد:سهراب چوپاني اقدره سي
محل خدمت:شبكه چهار
نگين رسولي خویگانی
نام والد:عباس رسولي خويگاني
محل خدمت:اداره كل صداو سيماي استان كهگيلويه وبوير احمد
باران بهادری
نام والد:عليرضا بهادري
محل خدمت:معاونت توسعه و فناوري رسانه
سیدباراد طهماسبی پاشا
نام والد:سيدعلي اصغر طهماسبي پاشا
محل خدمت:اداره كل صدا و سيماي استان خراسان جنوبي
مائده رضائی برزانی
نام والد:اميرمحمد رضائي برزاني
محل خدمت:دفتر موسيقي و سرود
نهلا مشیری شیخ احمد
نام والد:معصومه جاپلقي
محل خدمت:معاونت برون مرزي
باران حبيبي شمس
نام والد:باقر حبيبي شمس
محل خدمت:اداره كل صدا وسيماي استان كرمانشاه
سینا رحیمی
نام والد:معصومه محموديان
محل خدمت:فاقد پست
محمد پارسا محسنی امیر
نام والد:حبيب اله محسني امير
محل خدمت:معاونت صدا
هستی هراتی
نام والد:رضوانه صهبا
محل خدمت:معاونت توسعه و فناوري رسانه
بهار قربانی دانا
نام والد:محمد قرباني دانا
محل خدمت:معاونت توسعه و فناوري رسانه
شمیم احمدی
نام والد:مريم كماليان
محل خدمت:اداره كل صدا و سيماي استان خراسان رضوي
محمدصالح موسایی
نام والد:محمد موسائي
محل خدمت:اداره كل صدا و سيماي استان همدان
وفا مظفري وانا ني
نام والد:فرزين مظفري واناني
محل خدمت:اداره كل صدا و سيماي استان چهار محال و بختياري
پارسا رئيسي گودوئي
نام والد:محسن رئيسي گودويي
محل خدمت:اداره كل صدا و سيماي استان هرمزگان (خليج فارس)
شهریار احمدی
نام والد:مريم كماليان
محل خدمت:اداره كل صدا و سيماي استان خراسان رضوي
محمدطاها ابراهيمي
نام والد:مجتبي ابراهيمي
محل خدمت:معاونت برون مرزي
وفا مظفری وانانی
نام والد:معصومه جونواز
محل خدمت:اداره كل صدا و سيماي استان چهار محال و بختياري
پرنیا ناصری
نام والد:مهدي ناصري
محل خدمت:اداره كل صدا و سيماي استان خراسان جنوبي
طهورا بختیاریان شهری
نام والد:حسين بختياريان شهري
محل خدمت:اداره كل امور بين الملل
محمدعلي احمدحسيني
نام والد:جواد احمدحسيني
محل خدمت:اداره كل صدا وسيماي استان كرمانشاه
يگانه نيک اقبال
نام والد:غلامرضا نيك اقبال
محل خدمت:فاقد پست
پرهام نوروزي
نام والد:عليرضا نوروزي
محل خدمت:شبكه مستند