سه شنبه 25 مهر 1396  |   | ورود به سايت
  
مرکز سرمایه انسانی
اداره کل امور مالی و ذیحسابی
اداره کل امور کالا
اداره کل پشتیبانی و خدمات
اداره کل بازرگانی
شبکه کالای ایران
مدیریت فناوری اطلاعات
مدیریت اطلاعات و برنامه ریزی
دفتر مجامع و شرکتهای وابسته


تولد فرزندان
آتنا افضلي
نام والد:عبداله افضلي
محل خدمت:اداره كل صدا و سيماي استان سمنان
باربد اخلاقی
نام والد:مسلم اخلاقي
محل خدمت:اداره كل صدا و سيماي استان هرمزگان (خليج فارس)
سيده مهرسا غني
نام والد:سيدضياالدين غني
محل خدمت:فاقد پست
مهدی جعفری
نام والد:طيبه نام اور
محل خدمت:فاقد پست
آتنا افضلي
نام والد:سكينه خازن
محل خدمت:اداره كل صدا و سيماي استان سمنان
بهناز دهقان پور هنزايي
نام والد:طيبه يزدي
محل خدمت:اداره كل صدا و سيماي استان يزد
سیدطه رضوی
نام والد:سيداحسن مهدي رضوي
محل خدمت:شبكه سحر
مهدی محمدیان اردی
نام والد:احمد محمديان اردي
محل خدمت:اداره كل صدا و سيماي استان اردبيل
آرنیکا آقائی جوکی بژن
نام والد:محمدرضا آقایی جوکی
محل خدمت:مرکز تولید و فنی
پویا احمدی گنجه
نام والد:غفار احمدي گنجه
محل خدمت:فاقد پست
سیدفرهان کشفی حقیقی
نام والد:سيدحسين كشفي حقيقي
محل خدمت:اداره كل صدا و سيماي استان فارس
مهراد قديري دهكردي
نام والد:مرتضي قديري دهكردي
محل خدمت:فاقد پست
آرين همداني پور
نام والد:عليرضا همداني پور
محل خدمت:اداره كل صدا و سيماي استان گيلان
حسین رجبی
نام والد:منصور رجبي
محل خدمت:اداره كل صدا و سيماي استان ايلام
طاها رحيم پور
نام والد:عليرضا رحيم پور
محل خدمت:اداره كل صدا وسيماي استان مازندران
مهرسا احمدپور
نام والد:مهدي احمدپور
محل خدمت:حراست مركزي
آرين همداني پور
نام والد:مژگان زهدقدسي
محل خدمت:اداره كل صدا و سيماي استان گيلان
دل آرام سعیدنیا
نام والد:عبدالرضا سعيدنيا
محل خدمت:اداره كل صدا و سيماي استان بوشهر
علي انتصاري
نام والد:محمداسمعيل انتصاري
محل خدمت:اداره كل صدا وسيماي استان گلستان
مهرسا اعظمی
نام والد:نعمت اعظمي
محل خدمت:اداره كل صدا و سيماي استان خراسان رضوي
آنیتا تاجیک
نام والد:سعيد تاجيك
محل خدمت:مرکز تولید و فنی
رايان قلي نژاد
نام والد:فرهاد قلي نژاد
محل خدمت:اداره كل صدا وسيماي استان مازندران
علي طلايي
نام والد:بشير طلايي
محل خدمت:اداره کل امور مالی و ذیحسابی
مهرسا سيف
نام والد:احمد سيف
محل خدمت:اداره كل صدا و سيماي استان خراسان جنوبي
اميرمحمد ابراهيمي
نام والد:پورمند ابراهيمي
محل خدمت:اداره كل صداو سيماي استان كهگيلويه وبوير احمد
رضا محمدی قرجه
نام والد:سارا سوقي
محل خدمت:اداره كل صدا وسيماي استان گلستان
علی سعادت
نام والد:كوكب حسن زاده
محل خدمت:معاونت صدا
مهرسام شفائی
نام والد:عبدالحميد شفائي
محل خدمت:اداره كل صدا وسيماي استان گلستان
اميرمحمد اميني بهابادي
نام والد:حسين اميني بهابادي
محل خدمت:اداره كل صدا و سيماي استان يزد
رمیصا مهدیخانی
نام والد:محمدرضا مهديخاني
محل خدمت:اداره كل صدا و سيماي استان قم
علی زارع
نام والد:فرامرز زارع
محل خدمت:معاونت سياسي
مهرنیا جوانمردی کوپائی
نام والد:مصطفي جوانمردكوپائي
محل خدمت:معاونت توسعه و فناوري رسانه
امیر علی موحد زاده
نام والد:محمدعلي موحدزاده
محل خدمت:اداره كل صدا و سيماي استان فارس
ریحانه شجاعی
نام والد:مهدي شجاعي
محل خدمت:اداره كل صدا و سيماي استان خراسان رضوي
علیرضا احمدی
نام والد:معصومه ناصري
محل خدمت:اداره كل صدا و سيماي استان هرمزگان (خليج فارس)
مهسا سيف
نام والد:احمد سيف
محل خدمت:اداره كل صدا و سيماي استان خراسان جنوبي
امیر محمد رستمی
نام والد:فرهاد رستمي
محل خدمت:اداره كل صدا و سيماي استان كردستان
زهرا دهقان
نام والد:جواد دهقان
محل خدمت:اداره كل صدا و سيماي استان سيستان و بلوچستان
علیرضا سهرابی
نام والد:رسول سهرابي
محل خدمت:اداره كل صدا و سيماي استان زنجان
نازنین فاطمه رسولی فریدونی
نام والد:محمد حسين رسولي فريدوني
محل خدمت:معاونت توسعه و فناوري رسانه
امیرحسین رضائی
نام والد:جواد رضائي
محل خدمت:اداره كل صدا و سيماي استان ايلام
زهرا مقربي
نام والد:حسين مقربي
محل خدمت:اداره كل صدا و سيماي استان خراسان رضوي
فاطمه معصومه مثنوی
نام والد:روح اله مثنوي
محل خدمت:شبکه معارف
نيوشا پيرعاشوري
نام والد:مجيد پيرعاشوري
محل خدمت:فاقد پست
امیرمحمد فرامرزپوردارزینی
نام والد:زمان فرامرزپور
محل خدمت:اداره كل صدا و سيماي استان كرمان
ساره كامران جباري
نام والد:زهرا اكبري
محل خدمت:مركز نظارت و ارزيابي
فرنوش هوتان
نام والد:فردوس صادقي ايماني
محل خدمت:فاقد پست
هستی غفاری
نام والد:مسعود غفاري
محل خدمت:اداره كل صدا و سيماي استان فارس
اي محمد پيكر
نام والد:تاج وردي پيكر
محل خدمت:فاقد پست
سيد محمد جواد موسوي پور
نام والد:معصومه ايلاتي سراملو
محل خدمت:اداره كل برنامه ريزي و نظارت
متين زارع شريف
نام والد:احمد زارع شريف
محل خدمت:فاقد پست
هليا سادات موسوي پور
نام والد:معصومه ايلاتي سراملو
محل خدمت:اداره كل برنامه ريزي و نظارت
ايليا محمودي
نام والد:فرخ محمودي
محل خدمت:اداره كل صدا و سيماي استان هرمزگان (خليج فارس)
سيدمحمد موسوي
نام والد:سيداصغر موسوي
محل خدمت:اداره كل صدا و سيماي استان بوشهر
محمد حاجی شاه ولدی
نام والد:يونس حاجي شاه ولدي
محل خدمت:مرکز تولید و فنی
کیان مهر ایروانی موخر
نام والد:سعيد ايرواني موخر
محل خدمت:اداره كل صداو سيماي استان كهگيلويه وبوير احمد
باران عبادتی
نام والد:پريسا پيران
محل خدمت:معاونت برون مرزي
سيده حلما نصيرخواني
نام والد:سيدرضا نصيرخواني
محل خدمت:اداره كل صدا وسيماي استان مازندران
محمدمهدي پوراقبالي
نام والد:حسين پوراقبالي
محل خدمت:حراست مركزي
یسنا پورعلی
نام والد:اردشير پورعلي
محل خدمت:اداره كل روابط عمومي