جمعه 11 فروردين 1396  |   | ورود به سايت
  
مرکز سرمایه انسانی
اداره کل امور مالی و ذیحسابی
اداره کل امور کالا
اداره کل پشتیبانی و خدمات
اداره کل بازرگانی
شبکه کالای ایران
مدیریت فناوری اطلاعات
مدیریت اطلاعات و برنامه ریزی
دفتر مجامع و شرکتهای وابسته


تولد فرزندان
آريا محمدي
نام والد:محمود محمدي
محل خدمت:اداره كل صدا و سيماي استان همدان
بهراد غضنفری
نام والد:طاهره محمدي دولتشاهي
محل خدمت:اداره كل صدا و سيماي استان ايلام
علیرضا سلیمانی پوری
نام والد:كلثوم غفاري
محل خدمت:اداره كل صدا و سيماي استان هرمزگان (خليج فارس)
محمدطاها امتحانی
نام والد:علي امتحاني
محل خدمت:اداره كل صدا و سيماي استان فارس
آندیا بزرگر
نام والد:آرش برزگر
محل خدمت:اداره كل صداوسيماي شهرستان آبادان
پارسا فخاری
نام والد:محمد فخاري
محل خدمت:معاونت حقوقی و امور مجلس
فاطمه زهرا دارائی
نام والد:دارا دارائي
محل خدمت:اداره کل صدا وسیمای استان مازندران
محمدمهدی کچوئی رستم اباد
نام والد:حسن كچويي رستم آباد
محل خدمت:حراست مرکزی
ال آی رجبی گرگری
نام والد:يداله رجبي گرگري
محل خدمت:اداره كل صدا و سيماي استان آذربايجان شرقي
پرنیا جبارزاده میزانی
نام والد:حميد جبارزاده ميزاني
محل خدمت:معاونت توسعه و فناوری رسانه
فاطمه سادات فلاح
نام والد:سيد حميد فلاح
محل خدمت:معاونت توسعه و فناوری رسانه
محمدیحیی تذرو
نام والد:اسمعيل تذرو
محل خدمت:اداره كل صدا و سيماي استان هرمزگان (خليج فارس)
اميررضا جعفري
نام والد:مهدي جعفري
محل خدمت:اداره كل منابع انساني
سيدارشيا خاتمي
نام والد:سيدعليرضا خاتمي
محل خدمت:اداره کل آرشیو
فاطمه فنائي دار انداش
نام والد:حسين فنائي دارانداش
محل خدمت:معاونت صدا
مهرشاد پيکري
نام والد:عليرضا پيكري
محل خدمت:حراست مرکزی
اميرمحمد وحيدنژاد
نام والد:وحيد وحيدي نژاد
محل خدمت:اداره كل صداو سيماي استان كهگيلويه وبوير احمد
سيدايليا خاتمي
نام والد:سيدعليرضا خاتمي
محل خدمت:اداره کل آرشیو
ماهان صدیق
نام والد:مراد صديق
محل خدمت:اداره کل صدا وسیمای استان مازندران
مهسا ذکریایی
نام والد:سوده حجتي كرماني
محل خدمت:معاونت صدا
امیر رضا خلیلی
نام والد:فرامرز خليلي
محل خدمت:اداره كل صدا و سيماي استان آذربايجان غربي
سیداميررضا حيات الغيب
نام والد:سيدعابدين حيات الغيب
محل خدمت:فاقد پست
محمد پارسا خانمحمدی مشهدی فراهان
نام والد:ربابه صمدي اصل شربياني
محل خدمت:مرکز تولید و فنی
نرگس فتحي
نام والد:سلام الله فتحي
محل خدمت:اداره کل خدمات رفاهی و اجتماعی
امیررضا سعیداوی
نام والد:كريم سعيداوي
محل خدمت:اداره كل صدا و سيماي استان فارس
سیدمحمدعلی محسنیان
نام والد:نرگس رئيس عبدالهي
محل خدمت:اداره كل صدا و سيماي استان قم
محمد رهام مصطفائی
نام والد:رضا مصطفائي
محل خدمت:مرکز تولید و فنی
نرگس مكانيك
نام والد:محمدعلي مكانيك
محل خدمت:دانشگاه صدا و سیما
باران نا ظمی
نام والد:احسان ناظمي
محل خدمت:اداره كل صدا و سيماي استان فارس
عرفان رشاد
نام والد:علي رشاد
محل خدمت:اداره كل صدا و سيماي استان خوزستان
محمدحسين بني بيات
نام والد:سعيد بني بيات
محل خدمت:اداره كل صدا وسيماي استان كرمانشاه
هانيه منجزي دستگرد
نام والد:شعيب منجزي دستگرد
محل خدمت:اداره كل صدا و سيماي استان خوزستان
بهار جلا لي
نام والد:فواد جلالي
محل خدمت:اداره كل صدا و سيماي استان خوزستان
علي آذري فر
نام والد:افسانه رضازاده خالدي
محل خدمت:مديريت مركز بهداشت و درمان