شنبه 25 آذر 1396  |   | ورود به سايت
  
مرکز سرمایه انسانی
اداره کل امور مالی و ذیحسابی
اداره کل امور کالا
اداره کل پشتیبانی و خدمات
اداره کل بازرگانی
شبکه کالای ایران
مدیریت فناوری اطلاعات
مدیریت اطلاعات و برنامه ریزی
دفتر مجامع و شرکتهای وابسته


تازه بازنشسته ها
710128
مريم هاشمي نژاد
تاريخ بازنشستگی: 01/09/1396
720763
مهدي علي نژادكرين
تاريخ بازنشستگی: 01/09/1396
802940
مهدي فضائلي
تاريخ بازنشستگی: 01/09/1396
733562
حسين جلالي
تاريخ بازنشستگی: 01/09/1396
744215
هوشنگ رضا عزيزي
تاريخ بازنشستگی: 01/09/1396
782806
محمدرضا صفري
تاريخ بازنشستگی: 01/09/1396
801421
مهدي حمزئي
تاريخ بازنشستگی: 01/09/1396
731469
حميدرضا پديدار
تاريخ بازنشستگی: 01/09/1396
832396
شهرام توجهي فيني
تاريخ بازنشستگی: 01/09/1396
760436
مهدي معينيان
تاريخ بازنشستگی: 01/09/1396
733915
عبدالعلي مهديان دهكردي
تاريخ بازنشستگی: 01/09/1396
835206
محمد شريف رضويان
تاريخ بازنشستگی: 01/09/1396
715334
فيروز جهانگيري درگه
تاريخ بازنشستگی: 01/09/1396
715647
محمد معاذالهي
تاريخ بازنشستگی: 01/09/1396
722822
عزيز الي
تاريخ بازنشستگی: 01/09/1396
742705
رحمان حاجي آقازاده مقري
تاريخ بازنشستگی: 01/09/1396
742579
عليرضا قدياني
تاريخ بازنشستگی: 01/09/1396
753729
عطااله سراجي مكري
تاريخ بازنشستگی: 01/09/1396
810121
شهره دارابي سامني
تاريخ بازنشستگی: 01/09/1396
732429
مجتبي كوليوند
تاريخ بازنشستگی: 01/09/1396
صفحه 1 از 700اولين   قبلي   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  بعدي   آخرين