شنبه 07 اسفند 1395  |   | ورود به سايت
  
مرکز سرمایه انسانی
اداره کل امور مالی و ذیحسابی
اداره کل امور کالا
اداره کل پشتیبانی و خدمات
اداره کل بازرگانی
شبکه کالای ایران
مدیریت فناوری اطلاعات
مدیریت اطلاعات و برنامه ریزی
دفتر مجامع و شرکتهای وابسته


تازه بازنشسته ها
813393
عليرضا صيدلي
تاريخ بازنشستگی: 01/12/1395
740553
غفار احمدي گنجه
تاريخ بازنشستگی: 01/12/1395
720034
فاطمه پيربداقي
تاريخ بازنشستگی: 01/12/1395
787955
فرشيد صفائي قادي كلائي
تاريخ بازنشستگی: 01/12/1395
711440
محسن نريماني مردان
تاريخ بازنشستگی: 01/12/1395
836249
دليله محمدي
تاريخ بازنشستگی: 01/12/1395
799718
ابوالحسن شيرمحمدي
تاريخ بازنشستگی: 01/12/1395
741640
حميدرضا حميدي
تاريخ بازنشستگی: 01/12/1395
730021
رزيتا تهمتن
تاريخ بازنشستگی: 01/12/1395
820927
عليرضا حسيني بيوكي
تاريخ بازنشستگی: 01/12/1395
753306
عرفان شهبازي
تاريخ بازنشستگی: 01/12/1395
783413
ولي اله پرستش
تاريخ بازنشستگی: 01/12/1395
730640
يعقوب ملكي كنجين
تاريخ بازنشستگی: 01/12/1395
750136
علي اكبر فندرسكي
تاريخ بازنشستگی: 01/12/1395
757217
منصور قادري پناه
تاريخ بازنشستگی: 01/12/1395
835126
رحيم عليزاده
تاريخ بازنشستگی: 01/12/1395
724217
اسداله هاشمي
تاريخ بازنشستگی: 01/12/1395
814699
مرتضي حبيب زاده
تاريخ بازنشستگی: 01/12/1395
757287
رضا لشيني
تاريخ بازنشستگی: 01/12/1395
836018
سمانه غديري اسكندري
تاريخ بازنشستگی: 01/12/1395
صفحه 1 از 673اولين   قبلي   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  بعدي   آخرين