جمعه 11 فروردين 1396  |   | ورود به سايت
  
مرکز سرمایه انسانی
اداره کل امور مالی و ذیحسابی
اداره کل امور کالا
اداره کل پشتیبانی و خدمات
اداره کل بازرگانی
شبکه کالای ایران
مدیریت فناوری اطلاعات
مدیریت اطلاعات و برنامه ریزی
دفتر مجامع و شرکتهای وابسته


تازه بازنشسته ها
750205
اعظم اريانپور
تاريخ بازنشستگی: 01/01/1396
704485
جواد دامن سبز
تاريخ بازنشستگی: 01/01/1396
731560
سيدمحمدجواد مجدكمائي
تاريخ بازنشستگی: 01/01/1396
772246
رضا شاهوردي
تاريخ بازنشستگی: 01/01/1396
757518
حسين فريبرز
تاريخ بازنشستگی: 01/01/1396
715086
معصومه قجاوند
تاريخ بازنشستگی: 01/01/1396
796525
حسين آوردي
تاريخ بازنشستگی: 01/01/1396
834793
علي حاجي الياسي
تاريخ بازنشستگی: 01/01/1396
733829
حسين شكرزاده
تاريخ بازنشستگی: 01/01/1396
790115
النا ياوري
تاريخ بازنشستگی: 01/01/1396
801025
غلامعباس نكونام
تاريخ بازنشستگی: 01/01/1396
714773
ليلا مردانيان
تاريخ بازنشستگی: 01/01/1396
742978
مصيب ناظريه
تاريخ بازنشستگی: 01/01/1396
757430
علي فاضلي اميد
تاريخ بازنشستگی: 01/01/1396
724031
عماد علي پور
تاريخ بازنشستگی: 01/01/1396
730647
حسين كريمي دولت آباد
تاريخ بازنشستگی: 01/01/1396
744968
اكبر زرعي حور
تاريخ بازنشستگی: 01/01/1396
730757
عباس صمدزاده
تاريخ بازنشستگی: 01/01/1396
721723
عظيم عبدي پور
تاريخ بازنشستگی: 01/01/1396
730676
محمد حبيب نيا كنف گورایی
تاريخ بازنشستگی: 01/01/1396
صفحه 1 از 675اولين   قبلي   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  بعدي   آخرين