يکشنبه 04 تير 1396  |   | ورود به سايت
  
مرکز سرمایه انسانی
اداره کل امور مالی و ذیحسابی
اداره کل امور کالا
اداره کل پشتیبانی و خدمات
اداره کل بازرگانی
شبکه کالای ایران
مدیریت فناوری اطلاعات
مدیریت اطلاعات و برنامه ریزی
دفتر مجامع و شرکتهای وابسته


تازه بازنشسته ها
775873
عباس رضائي تيجي
تاريخ بازنشستگی: 01/06/1396
710776
ابراهيم نورا
تاريخ بازنشستگی: 01/04/1396
879640
عليرضا شاه حسيني
تاريخ بازنشستگی: 01/04/1396
743828
مهدي خليلي
تاريخ بازنشستگی: 01/04/1396
730501
سعيد بهبودي
تاريخ بازنشستگی: 01/04/1396
755012
سيدجمال طباطبائي
تاريخ بازنشستگی: 01/04/1396
711301
عفت صوفي نالكياشري
تاريخ بازنشستگی: 01/04/1396
766667
كريم حيدري
تاريخ بازنشستگی: 01/04/1396
766927
علي اصغر رضايي برين
تاريخ بازنشستگی: 01/04/1396
704750
سهيلا توكل پورصالح
تاريخ بازنشستگی: 01/04/1396
710996
مريم سراواني
تاريخ بازنشستگی: 01/04/1396
730798
مهرداد سيدمهدي
تاريخ بازنشستگی: 01/04/1396
723441
محمدباقر عزيزمحسني
تاريخ بازنشستگی: 01/04/1396
711297
مختار گلعلي زاده بي بالان
تاريخ بازنشستگی: 01/04/1396
830450
محسن آقااحمدي
تاريخ بازنشستگی: 01/04/1396
731705
مهرداد احمدي
تاريخ بازنشستگی: 01/04/1396
733105
عين اله سمندري كيگلو
تاريخ بازنشستگی: 01/04/1396
711423
جليل حنيفه زاده سرابي
تاريخ بازنشستگی: 01/04/1396
741415
حسين كالي
تاريخ بازنشستگی: 01/04/1396
741248
محمدباقر اندي
تاريخ بازنشستگی: 01/04/1396
صفحه 1 از 691اولين   قبلي   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  بعدي   آخرين