پنجشنبه 03 خرداد 1397  |   | ورود به سايت
  
مرکز سرمایه انسانی
اداره کل امور مالی و ذیحسابی
اداره کل امور کالا
اداره کل پشتیبانی و خدمات
اداره کل بازرگانی
شبکه کالای ایران
مدیریت فناوری اطلاعات
مدیریت اطلاعات و برنامه ریزی
دفتر مجامع و شرکتهای وابسته


تازه بازنشسته ها
745453
علي اكبر كاظمي
تاريخ بازنشستگی: 01/07/1397
750951
خسرو محمدي پور
تاريخ بازنشستگی: 01/03/1397
762519
زهرا قريب
تاريخ بازنشستگی: 01/03/1397
766423
ليلا نيك دنيا
تاريخ بازنشستگی: 01/03/1397
745470
سيدتقي سهرابي
تاريخ بازنشستگی: 01/03/1397
750958
مريم مقدس زاده
تاريخ بازنشستگی: 01/03/1397
762940
سيدكاظم حسيني
تاريخ بازنشستگی: 01/03/1397
771037
محمدكاظم لطفي
تاريخ بازنشستگی: 01/03/1397
745950
سينا نيكوكار
تاريخ بازنشستگی: 01/03/1397
753729
عطااله سراجي مكري
تاريخ بازنشستگی: 01/03/1397
764022
عبدالمطلب خادمي اردكاني
تاريخ بازنشستگی: 01/03/1397
772217
محمدرضا محمدي
تاريخ بازنشستگی: 01/03/1397
750014
ناصر رحيم زاده قلعه جوق
تاريخ بازنشستگی: 01/03/1397
755550
حسن عسكري بشكاني
تاريخ بازنشستگی: 01/03/1397
766220
حسن يوسفي
تاريخ بازنشستگی: 01/03/1397
772848
عزت اله سليمي كيا
تاريخ بازنشستگی: 01/03/1397
750096
عليرضا سهرابي
تاريخ بازنشستگی: 01/03/1397
761368
يوسف رستم
تاريخ بازنشستگی: 01/03/1397
766411
مريم سنمار
تاريخ بازنشستگی: 01/03/1397
774439
محمدامين مهدخواه
تاريخ بازنشستگی: 01/03/1397
صفحه 1 از 707اولين   قبلي   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  بعدي   آخرين