سه شنبه 25 مهر 1396  |   | ورود به سايت
  
مرکز سرمایه انسانی
اداره کل امور مالی و ذیحسابی
اداره کل امور کالا
اداره کل پشتیبانی و خدمات
اداره کل بازرگانی
شبکه کالای ایران
مدیریت فناوری اطلاعات
مدیریت اطلاعات و برنامه ریزی
دفتر مجامع و شرکتهای وابسته


تازه بازنشسته ها
743984
فريبا دادي پور
تاريخ بازنشستگی: 01/07/1396
747125
محمدحسين مشفق
تاريخ بازنشستگی: 01/07/1396
730757
عباس صمدزاده
تاريخ بازنشستگی: 01/07/1396
787169
معصومه اقدسي فرد
تاريخ بازنشستگی: 01/07/1396
712783
احمد جاذبي
تاريخ بازنشستگی: 01/07/1396
730994
علي ولي پوريان
تاريخ بازنشستگی: 01/07/1396
733220
ذكرعلي محمدي اچاچلوئي
تاريخ بازنشستگی: 01/07/1396
715253
شمس اله آقاجاني
تاريخ بازنشستگی: 01/07/1396
755961
محمدمسعود ابوطالبي
تاريخ بازنشستگی: 01/07/1396
763126
مجيد معدني
تاريخ بازنشستگی: 01/07/1396
763791
وحيدرضا حديدي
تاريخ بازنشستگی: 01/07/1396
724031
عماد علي پور
تاريخ بازنشستگی: 01/07/1396
851827
اميررضا تفاخري
تاريخ بازنشستگی: 01/07/1396
714101
علي اكبر كرد
تاريخ بازنشستگی: 01/07/1396
812182
عليرضا شاكرحقيقي
تاريخ بازنشستگی: 01/07/1396
753491
هوشنگ كردعلي وند
تاريخ بازنشستگی: 01/07/1396
843418
قاسم علائي زاده
تاريخ بازنشستگی: 01/07/1396
724194
همايون اصفي
تاريخ بازنشستگی: 01/07/1396
774611
رزيتا بهادران باغبادراني
تاريخ بازنشستگی: 01/07/1396
784235
شهرام سروري
تاريخ بازنشستگی: 01/07/1396
صفحه 1 از 697اولين   قبلي   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  بعدي   آخرين