پنجشنبه 03 خرداد 1397  |   | ورود به سايت
  
مرکز سرمایه انسانی
اداره کل امور مالی و ذیحسابی
اداره کل امور کالا
اداره کل پشتیبانی و خدمات
اداره کل بازرگانی
شبکه کالای ایران
مدیریت فناوری اطلاعات
مدیریت اطلاعات و برنامه ریزی
دفتر مجامع و شرکتهای وابسته


شاگرد اولی ها


مقطع تحصیلی:

میثاق خادم فینی
یازدهم معدل : ‭١٨.٦٦‮
مدرسه : آذین امجد
مبينا آرمزد
اول معدل : ‭٢۰‮
مدرسه : دبستان شهیدموسی نامجو
عرفان آستي
چهارم معدل : ‭٢۰‮
مدرسه : بهارآزادي
ریحانه آقایی
دوم معدل : ‭٢۰‮
مدرسه : آیت ا... خامنه ای
عليرضا آب پرور
پنجم معدل : ‭٢۰‮
مدرسه : یحیی زاده
فاطمه آریایی مهر
پنجم معدل : ‭٢۰‮
مدرسه : بنت الهدی
پريسا آشتياني پور
اول معدل : ‭٢۰‮
مدرسه : نداالنبی
مهدی آقایی پور
دوم معدل : ‭٢۰‮
مدرسه : محمد محمدی گیلانی
محمدامين آب پرور
هفتم معدل : ‭١٩.٦٤‮
مدرسه : نمونه دولتی امام خمینی
نرگس آریایی مهر
دوم معدل : ‭٢۰‮
مدرسه : بنت الهدی
مسيحا آقاحسني
هفتم معدل : ‭١٩.٥‮
مدرسه : نمونه دولتی نور
رایحه آقایی راد
ششم معدل : ‭٢۰‮
مدرسه : شهید حسن برجسته
امیرحسین آتشگردهقان
هفتم معدل : ‭١٩.٤٥‮
مدرسه : عرفان
فاطمه آزاد
ششم معدل : ‭٢۰‮
مدرسه : کوثر
محمد رضا آقايي
ششم معدل : ‭٢۰‮
مدرسه : ساعی
ايلکاي آقچه لي
اول معدل : ‭٢۰‮
مدرسه : مهر
محمدمهدی آذرکمند
ششم معدل : ‭٢۰‮
مدرسه : شهیدین صبورین
اميرحسين آزوغ
پنجم معدل : ‭٢۰‮
مدرسه : شاهد
ريحانه آقایی
اول معدل : ‭٢۰‮
مدرسه : ابرار
مرضیه آموزگار
هفتم معدل : ‭١٩.٥‮
مدرسه : راهنمایی فلسطین
صفحه 1 از 179اولين   قبلي   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  بعدي   آخرين